Poradnik logopedyczny

gallery/1

 

 

 

 

Kto może uczestniczyć w zajęciach logopedycznych i terapii logopedycznej?

 

Zajęcia logopedyczne o charakterze profilaktycznym są przeznaczone dla najmłodszych, dzieci w klubach malucha oraz przedszkolach. Zajęcia takie prowadzone są w małych lub większych grupach i mają na celu zapobieganie pojawianiu się wad wymowy, łagodną korektę oraz utrwalanie prawidłowych wzorców. Wpływają również na jakość mowy dzieci – promują mowę wyraźną i zrozumiałą. Zajęcia takie obejmują gry i zabawy, elementy logorytmiki, oraz konwersacji prowadzonej przez logopedę.

Terapia logopedyczna to ćwiczenia indywidualnie dostosowywane do potrzeb dzieci, młodzieży lub dorosłego Ma ona na celu terapię zaburzeń i wad wymowy poprzez wywołanie prawidłowo brzmiącej głoski, utrwalenie jej w sylabach

i wyrazach oraz automatyzację w mowie codziennej.

W zajęciach mogą uczestniczyć  rodzice dzieci, aby mogli prawidłowo utrwalać mowę dziecka w trakcie ćwiczeń domowych.